प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

FAQ

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: तपाईंको उत्पादनहरूको वितरण समय कति हो?

A: सामान्यतया, हाम्रो मेशिनको डिलिभरी समय लगभग २० दिन हो, अनुकूलित हाम्रो ग्राहकहरु संग सम्झौताको रूपमा वितरित हुनेछ।

Q: के उत्पादहरू हाम्रो आवश्यकताको रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ, जस्तै हाम्रो लोगोमा राख्नु हुन्छ?

A: निश्चित रूपमा हाम्रा उत्पादनहरू तपाईंको आवश्यकताको रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ, तपाईंको लोगोमा राख्नुहोस् पनि उपलब्ध छ।

Q: शिपिंग अवधि धेरै समय लिने रूपमा, तपाईं कसरी उत्पादहरू भंग हुने छैन भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ?

A: हाम्रा उत्पादनहरू क्षति रोक्नको लागि राम्ररी प्याक गरिएका छन्।